குழந்தையுடன் கண்ணாம்பூச்சி விளையாடிய நாய் – வைரல் ஆகும் வீடியோ!

வீட்டில் செல்லப்பிராணி வளர்க்கலாம் என்று நினைத்தவுடன் அனைவரின் மனதிற்கு உடனே நினைவு வருவது நாயாகத் தான் இருக்கக்கூடும். நாய் நன்றி உள்ள பிராணி என்பதைக் காட்டிலும் நாய் அறிவுள்ள செல்லப்பிராணி என்று தான் கூற வேண்டும். அப்படி அறிவில் மிஞ்சிய ஒரு செல்லப்பிராணி தனது உரிமையாளரின் குழந்தையுடன் கண்ணாம்பூச்சி விளையாடிய வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

 

 

Watch here:  https://www.instagram.com/p/B_0YO0Rh8va/?utm_source=ig_embed

A viral video of a dog playing hide and seek with a child

Whenever a person thinks of adopting a pet, then the dog is the first animal that strikes their mind. Dogs are faithful and forever they are intelligent than most of the animals. Like this a video if an intelligent Dog playing hide and seek with its owner’s child is currently trending in recent times.

The Dog breed of Belgia Malinois plays hide and seek with his owner’s child. This video was shared by an Instagram page GST, under the caption “does the dog really plays?”. The video was first shared by Omar Vaan Mullar on his Instagram page.

During this lockdown, this video motivates the people who are having pets with them to play with it. The name of the dog in this video is a monkey, we will play monkey, you just go and start your count”, these are the lines said by the girl child and it is very clear to hear in this video. After the words, the dog turns back to the wall and starts counting the numbers by closing his eyes with its legs. The most interesting part of the video is that the dog starts to sneak while the counting is going on and when the girl tells him to stop looking, it turns back again to the wall and starts counting again.

When the girl tells that now the dog can come and find her, it stops counting and looks for the dog. The video of this intelligent dog playing with his owners’ child is becoming viral now.

 

You May Also Like

About the Author: freshjob