பாம்புகள் இணையில் ஆடியதைப் பார்த்து குழம்பிப்போன கீரிப்பிள்ளை; வைரல் வீடியோ

இரண்டு பாம்புகள் பிண்ணிப் பிணைந்து இணையில் ஆடியதைப் பார்த்து கீரிப்பிள்ளை ஒன்று குழம்பிபோய் திரியும் வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Watch Here: https://twitter.com/susantananda3/status/1256494209411895296

The video of two snakes tied each other and dances went viral

Mongoose gets confused on seeing the snakes getting tied and dances together. The video went viral and people are interested in sharing that video as well.

In this pandemic situation like corona which is getting spread like a wildfire, people are staying at home instead of going outside. Also, their time pass is watching TV and videos on their devices. While watching those videos on the Internet, the dancing snakes video turns viral and makes people watch again and again. At the same time, the video is getting shared over various social media platforms recently.

Generally, there will be a huge response for wildlife related videos and most of them will also show their interest to watch and spend their valuable time. Especially, mongoose and snake videos are always exciting for sure. In this case, recently, two snakes were tied together by falling in love and started dancing whereas the mongoose was trying to attack them, but found confused and left the place. However, the snakes don’t even care that they were going to get attacked by mongoose and continue their dance.

Well, this video was shared by wildlife officer susantha nanda on her Twitter page and said that mongoose kind creatures are rare to watch in people’s living places. However, this kind of rare video is always good to watch.

You May Also Like

About the Author: Pradeeba